WWW.LOCS4FUN.NL    ** modelspoorartikelen **
Nederlands 
  Home
Bedrijfsinformatie Algemene voorwaarden Kwaliteit Verzendkosten Bestelling/levering Betaling/retourneren
Extra
  Bedrijfsinformatie
  Kwaliteit
  Verzendkosten
  Bestelling/levering
  Betaling/retourneren
  Beursagenda
  Links
  Downloads
 
Producten
  Aanbiedingen nieuw
  Piccolo N
  Minitrix N
  Overige N
  Fleischmann H0
  Roco H0
  Overige H0
  Hollandse huisjes
  Toebehoren
  Scenery
  Lectuur
  Verpakkingen
 

 

DisclaimerAlgemeen
Naast de algemene voorwaarden van LOCS4FUN waarmee u accoord dient te gaan bij het afronden van een bestelling  vindt u hier een disclaimer. De algemene voorwaarden hebben betrekking op het bestelproces en het sluiten van een overeenkomst met LOCS4FUN. In deze disclaimer wordt u gewezen op zaken die te maken hebben met het gebruik van en de inhoud van de internetsite van LOCS4FUN.

Toepassing
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite, www.LOCS4FUN.nl (.com) van LOCS4FUN. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich uitdrukkelijk accoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Als u niet met deze disclaimer accoord bent, verzoeken wij u geen gebruik van deze site te maken.

Gebruik internetsite
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Patentrecht
De op deze internetsite gebruikte firmanamen, merknamen, logo's en productbenamingen worden over het algemeen door patentrecht beschermd.

Onjuiste informatie
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze internetsite besteden, is het mogelijk dat de informatie bij artikelen en de overige informatie op deze internetsite onvolledig of onjuist is.

Prijzen
Bij de artikelen genoemde prijzen en verzendkosten zijn inclusief BTW en in Euro's. Bij het totaalbedrag van een bestelling wordt geen BTW vermeld over gebruikte artikelen omdat die artikelen onder de marge regeling vallen. De prijzen, onkosten, aanbiedingen, aantallen en kortingen gelden onder voorbehoud van type fouten.

Wijzigingen
De informatie op deze internetsite wordt periodiek aangevuld en eventueel gewijzigd. LOCS4FUN heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de op deze internetsite aangeboden informatie inclusief de disclaimer zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite, de algemene voorwaarden en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Geschillen voortvloeiend of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Links
LOCS4FUN biedt u de mogelijkheid om via hyperlinks andere internetsites te bezoeken. Het plaatsen van links naar deze internetsites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud van deze internetsites. LOCS4FUN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van en de informatie op deze internetsites of enige vorm van schade die uit het bezoeken van deze internetsites voortkomt.

Aansprakelijkheid
LOCS4FUN sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze internetsite en of de informatie op deze internetsite, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de internetsite en of de informatie op deze internetsite te kunnen raadplegen.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Leeftijdsgrens
De meeste door Locs4fun aangeboden artikelen zijn niet geschikt voor zeer jonge kinderen. Op nieuwe artikelen staat altijd de minimum leeftijd aangegeven op de originele verpakking. Bij gebruikt materiaal kunt u via een e-mail informatie vragen over de minimum leeftijdsgrens voor een artikel.


Terug naar boven
 
Winkelwagen
 
Aantal Product  
Winkelwagen
 
Aanbiedingen
 
 
Fleischmann, 4122 K, H0
Fleischmann, 4122 K, H0
 
Fleischmann, 98 4065, H0
Fleischmann, 98 4065, H0
 
Roco 10810 set
Roco 10810 set
 
Roco, 04139 B, H0
Roco, 04139 B, H0
 
Roco, 43631, H0
Roco, 43631, H0
 
Trix, 22528, H0
Trix, 22528, H0
 
Trix, 22584, H0
Trix, 22584, H0
 
Trix, 22703, H0
Trix, 22703, H0
 
Trix, 22708, H0
Trix, 22708, H0
 
Trix, 2469, H0
Trix, 2469, H0

 

Algemene voorwaarden Privacy verklaring Disclaimer